Polityka Prywatności

Polityka Prywatności dla odwiedzających stronę internetową

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu opisanie metod zarządzania witryną w zakresie przetwarzania danych osobowych jej użytkowników / osób odwiedzających ją.
Informacje te  zostały zawarte we włoskim rozporządzeniu D. Lgs 196/03, art. 13 - Kodeks ochrony danych osobowych - i dotyczą osób łączących się z witryną internetową New Globus Viaggi s.r.l. i korzystającychc z jej usług internetowych, począwszy od adresu colosseum.tickets. Informacje dotyczą wyłącznie wymienionych powyżej stron i nie odnoszą się do innych ewentualnie odwiedzanych witryn internetowych za pośrednictwem specjalnych linków.
Witryna stanowi własność i jest zarządzana przez New Globus Viaggi s.r.l., Via del Giglio 6, Florence (FI). Nowy Globus Viaggi s.r.l. gwarantuje przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (rozporządzenie D. Lgs 196/03).

Użytkownicy / odwiedzający stronę zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych i/lub wypełnieniem jakiegokolwiek formularza elektronicznego na tej stronie.

Rodzaj przetwarzanych danych i cel w jakim są przetwarzane

1) Dane dotyczące przeglądania

Systemy informatyczne i procedury oprogramowania odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania strony internetowej, podczas normalnego działania, uzyskują pewne dane osobowe, które później są wysyłane w sposób dorozumiany do korzystania z protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są gromadzone, aby można je było powiązać ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi, ale ze względu na swój charakter mogą, dzięki opracowaniom i powiązaniom z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.
W tej kategorii danych znajdują się adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) ​​żądanych zasobów, czas żądania, metoda używana do przesyłania żądania do serwera , rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia jej poprawnego działania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane mogą zostać wykorzystane do zweryfikowania odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie: z wyłączeniem takiej sytuacji, dane w kontaktach internetowych utrzymywane są przez okres nie dłuższy niż siedem dni.

2) Dane dostarczane dobrowolnie przez użytkowników/odwiedzających

Jeśli użytkownicy/odwiedzający, łączący się z tą witryną, wysyłają swoje dane osobowe w celu uzyskania dostępu do niektórych usług, innymi słowy w celu wysyłania zapytań za pośrednictwem poczty e-mail, wiąże się to z przejęciem przez New Globus Viaggi s.r.l. adresu nadawcy i/lub innych danych osobowych, które będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub świadczenia usługi.
Dane osobowe dostarczone przez użytkowników/odwiedzających zostaną przekazane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby spełnić żądania samych użytkowników/odwiedzających.

3) Ciasteczka

Nie używamy plików cookie do przesyłania informacji o charakterze osobistym, ani nie używamy tak zwanych trwałych plików cookie, czyli systemów do śledzenia użytkowników.
Korzystanie z tak zwanych plików cookie sesyjnych (które nie są trwale przechowywane na komputerze użytkownika i znikają w momencie zamknięcia przeglądarki) jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji (składających się z losowych liczb generowanych przez serwer) niezbędnych do wyrażenia zgody na bezpieczne i skuteczne korzystanie ze strony.
Tak zwane pliki cookie sesyjne stosowane przez stronę pozwalają uniknąć korzystania z innych technik komputerowych, które mogłyby zagrozić prywatności przeglądania stron i nie pozwalają na pozyskiwanie danych osobowych identyfikujących użytkownika.

Metoda przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane za pomocą automatycznych narzędzi przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone.
Szczególne środki bezpieczeństwa są podejmowane w celu zapobiegania utracie danych, nielegalnym lub niewłaściwym zastosowaniom oraz nieautoryzowanym dostępom.

Dobrowolne przekazywanie danych

Poza tym, co określono powyżej dla danych dotyczących przeglądania, użytkownicy/odwiedzający mogą dobrowolnie podać swoje dane osobowe. Brak ich podania może jedynie doprowadzić do niemożności rozpatrzenia zapytania.

Miejsce przetwarzania danych

Przetwarzanie związane z usługami internetowymi wyżej wymienionych stron odbywa się w biurze przy Via del Giglio 6, 50123 Florencja (FI) podmiotu przetwarzającego dane i/lub w biurze firmy hostingowej i/lub zarządzającej stroną internetową i jest obsługiwane wyłącznie przez personel techniczny biura odpowiedzialnego za przetwarzanie lub przez osoby odpowiedzialne za sporadyczne czynności konserwacyjne.
Żadne dane pochodzące z usługi internetowej nie są przekazywane ani rozpowszechniane.
Dane osobowe dostarczone przez użytkowników, którzy wysyłają prośby o materiał informacyjny, są wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usługi lub odpowiedzi na zapytanie i są przekazywane stronom trzecim tylko w przypadku, gdy jest to konieczne do tego celu.

Podmiot przetwarzający dane

Podmiotem przetwarzającym dane jest New Globus Viaggi s.r.l. z siedzibą przy Via del Giglio 6, 50123 Florencja (FI). W celu zapoznania się ze zaktualizowaną wersją tego dokumentu i zaktualizowaną listą osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych należy zwróci się bezpośrednio do wymienionego powyżej podmiotu przetwarzającego dane lub osoby odpowiedzialnej.

Prawa zainteresowanych stron

Podmioty, do których odnoszą się dane osobowe, mają w każdej chwili prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku takich danych oraz do zapoznania się z ich treścią i pochodzeniem, sprawdzenia ich dokładności lub zażądania ich uzupełnienia, aktualizacji, lub korekty (art. 7 rozporządzenia D. Lgs. 196/03).
Zgodnie z tym samym artykułem masz prawo poprosić o anulowanie, przekształcenie w anonimową formę lub zgrupowanie danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także, w każdym przypadku, z uzasadnionych przyczyn, sprzeciwić się ich przetwarzaniu.
Wnioski należy przesyłać do Podmiotu przetwarzającego dane na adresy wymienione powyżej.

 

 

 

avatar